ХАІ
Нормативні документи • ХАІ

Нормативні документи ХАІ

1. Установчі документи

1.2. Статут УніверситетуПогоджено конференцією трудового колективу, протокол № 2 від 23.11.2016, 02066769
1.3. Ліцензований обсягДані ЄДЕБО
1.5. Колективний договір між ректором і колективомПротокол № 4 від 24.03.2017
1.6. Кодекс етичної поведінки у ХАІЗатверджено Вченою радою, протокол № 13 від 20.06.2019
1.7. Правила внутрішнього розпорядкуПрийнято на конференції трудового колективу 25 грудня 2013 року

2. Положення

2.1. Положення про органи управління, робочі, дорадчі органи

2.1.1. Положення про конференцію трудового колективуСУЯ ХАІ-ОГС-П/001:2016, 26.11.2018
2.1.2. Положення про Вчену радуСУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015, 28.08.2021
2.1.3. Положення про студентське самоврядуванняЗатверджено Загальними зборами студентів від 01.03.2023
2.1.4. Положення про уповноваженого з прав студентівЗатверджено Вченою радою, протокол № 13 від 20.06.2019
2.1.5. Типове положення про дорадчі органиСУЯ ХАІ-ДО-ТП/001:2018, 24.01.2018
2.1.6. Положення про науково-методичну радуСУЯ ХАІ-НМВ-П/013:2018, 21.03.2018
2.1.7. Положення про комісію з академічної доброчесності (Редакція №2)СУЯ ХАІ-НМВ-П/008:2019, 01.09.2023

2.2. Положення про органи управління факультету та кафедри

2.3. Положення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу

2.3.1. Положення про організацію освітнього процесуСУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2020, 28.05.2020
2.3.2. Положення про дистанційну форму здобуття освітиСУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2020, 24.09.2020
2.3.3. Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентівЗатверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.4. Положення про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану студентаСУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2021, 25.02.2021
2.3.5. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентівСУЯ ХАІ-НАВ-П/003:2018, 01.09.2019
2.3.6. Положення порядок замовлення та видачі документів про вищу освітуСУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2015, 01.12.2015
2.3.7. Положення про самостійну роботу студентівЗатверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.8. Положення порядок переведення, відрахування і поновлення студентівСУЯ ХАІ-НОВ-П/004:2015, 01.12.2015
2.3.9. Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних групЗатверджено Вченою радою, протокол № 1 від 25.09.2013
2.3.10. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесуСУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2021 25.03.2021
2.3.11. Положення про навчальний дистанційний курсСУЯ ХАІ-ЦОП-П008:2016, 27.10.2016
2.3.12. Положення про педагогічну практику аспірантівСУЯ ХАІ-ВАД-П/002:2019, 21.11.2019
2.3.13. Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групиСУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2020, 27.02.2020
2.3.14. Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графікомСУЯ ХАІ-НАВ-П/008:2020, 23.01.2020
2.3.15. Положення про безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних, та курсових робіт/проектів, рефератів на кафедрах СУЯ ХАІ-К603-П/010:2019, 20.03.2019
2.3.16. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниціСУЯ ХАІ-НОВ-П/002:2020, 27.08.2022
2.3.17. Положення про розроблення та модернізацію освітніх програмСУЯ ХАІ-НМВ-П/007:2019, 17.10.2019 (із змінами від 27.05.2020)
2.3.18. Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісіїСУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2024 25.01.2024
2.3.19. Положення про формування робочої програми навчальної дисципліниСУЯ ХАІ-НМВ-П/006:2019, 21.06.2019
2.3.20. Положення про академічну доброчесністьСУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2019, 21.06.2019
2.3.21. Положення про дуальну форму здобуття вищої освітиСУЯ ХАІ-НМВ-П/006:2023 02.10.2023
2.3.22. Положення про забезпечення права аспірантів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану аспірантаСУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2021
2.3.23. Положення про силабус навчальної дисципліниСУЯ ХА1-НМВ-П/004:2021, 27.05.2021
2.3.24. Положення про гаранта освітньої програми та групу забезпечення спеціальностіСУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2023 01.09.2023
2.3.25. Кодекс академічної доброчесностіСУЯ ХАІ-НМВ-К/001:2023 01.09.2023
2.3.26. Положення про групу сприяння академічної доброчесностіСУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2023 01.09.2023
2.3.27. Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальністьСУЯ ХАІ-НМВ- П/007:2023 01.09.2024

2.6. Положення про порядок оцінювання діяльності, порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенів

2.6.1. Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовоюСУЯ ХАІ-ВПО-П/004:2017, 29.11.2017
2.6.2. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також фахівців промисловостіСУЯ ХАІ-ВПО-П/003:2021 01.07.2021
2.6.3. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетівСУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2015, 23.12.2015
2.6.4. Положення про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ"СУЯ ХАІ-НМВ-П/010:2017, 24.01.2018
2.6.5. Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника вченою радоюСУЯ ХАІ-ВР-П/001:2018, 20.12.2018
2.6.6. Положення про присвоєння звання почесного професораСУЯ ХАІ-ВР-П/001:2019, 28.08.2019
2.6.7. Положення про присвоєння звання почесного доктора «DOCTOR HONORIS CAUSA»СУЯ ХАІ-ВР-П/002:2019, 28.08.2019
2.6.8. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівниківСУЯ ХАІ-ВК-П/001:2015, редакція №4, 26.11.2020
2.6.9. Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівниківСУЯ ХАІ-НОВ-П/005:2021 30.06.2021
2.6.10. Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників в умовах дистанційного навчанняСУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2021
2.6.11. Положення про порядок заміщення посади та звільнення з посади проректорів, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»СУЯ ХАІ-Р-П/001:2023 01 січня 2024 року з посиланням

2.7. Положення про структурні підрозділи та служби

2.7.1. Положення про Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництваСУЯ ХАІ-ЦРІ-П/001:2018, 24.01.2018
2.7.2. Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускниківСУЯ.ХАІ-ВСПСВ-П/001:2016, 05.10.2016
2.7.3. Положення про навчально-методичний відділСУЯ ХАІ-НМВ-П/О01:2016, 04.05.2016
2.7.4. Положення про навчально-організаційний відділСУЯ ХАI-НОВ-П/001:2016, 04.05.2016
2.7.5. Положення про навчально-аналітичний відділСУЯ ХАІ-НАВ-П/001:2017, 01.03.2017
2.7.6. Положення про психологічну службу навчально-виховної роботиСУЯ ХАІ-ВНВР-ПС-П/002:2018, 02.04.2018
2.7.7. Положення про навчально-сертифікаційний відділСУЯ ХАІ-НСВ-П/001:2020, 23.11.2020
2.7.8. Положення про юридичну клінікуСУЯ ХАІ-Ф7-П/001:2020, 01.12.2020
2.7.9. Положення про центр міжнародних зв’язків та євроінтеграціїСУЯ ХАІ-ЦМЗЄ-П/001:2023, 02.10.2023
2.7.10. Положення про видавничий центрСУЯ ХАІ-ВЦ-П/045:2024 01.02.2024
2.7.11. Положення про планово-фінансовий відділСУЯ ХАІ-ПФВ-П/001:2022. 01.012022

2.10. Положення, що регулюють фінансово-господарські питання

2.11. Положення про студмістечко

2.12. Положення про навчально-виховну роботу

2.14. Положення, що регулюють питання охорони праці

2.15. Положення щодо виборів ректора Університету

2.15.1. Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»СУЯ ХАІ-ВСПОР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.2. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»СУЯ ХАІ-ОКПВР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.3. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-ВКПВР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.4. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»СУЯ ХАІ-ПОПУВР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.5. Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»01.04.2023
2.15.6. Положення про порядок організації роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».СУЯ ХАІ-ПРПЗМІ-П/001:2023. 21.04.2023

3. Інструкції

3.1. Типові посадові інструкції

3.1.1. Типова посадова інструкція декана факультетуДокумент
3.1.2. Типова посадова інструкція завідувача кафедриДокумент
3.1.3. Типова посадова інструкція професораДокумент
3.1.4. Типова посадова інструкція доцентаДокумент
3.1.5. Типова посадова інструкція старшого викладачаДокумент
3.1.6. Типова посадова інструкція викладачаДокумент
3.1.7. Типова посадова інструкція асистентаДокумент
3.1.8. Типова посадова інструкція головного наукового співробітникаДокумент
3.1.9. Типова посадова інструкція провідного наукового співробітникаДокумент
3.1.10. Типова посадова інструкція старшого наукового співробітникаДокумент
3.1.11. Типова посадова інструкція молодшого наукового співробітникаДокумент
3.1.12. Типова посадова інструкція наукового співробітникаДокумент
3.1.13. Типова посадова інструкція провідного інженераДокумент
3.1.14. Типова посадова інструкція інженераДокумент
3.1.15. Типова посадова інструкція технікаДокумент

3.2. Інструкції з порядку здійснення освітнього процесу

3.4. Інструкції з організації системи управління якості