НАУ «ХАІ»

Кафедра менеджменту (602)

Інформація
Кафедра менеджменту full

Кафедра менеджменту - це структурний підрозділ факультету програмної інженерії та бізнесу, випускова кафедра для спеціальності "073. Менеджмент"

за освітніми програмами підготовки бакалаврів:

  • Менеджмент;
  • Логістика;
  • Управління проектами.

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів:

  • Менеджмент;
  • Логістика;
  • Управління проектами.

Місія кафедри менеджменту полягає в підготовці кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців в галузі менеджменту та соціально активних членів суспільства.

Кафедра бере свій початок з кафедри технології та організації виробництва, яка була створена в ХАІ у 1930 р., а у 1999 р. перейменована в кафедру менеджменту.

На кафедрі працюють: 2 доктора економічних наук, 2 доктора технічних наук, 2 кандидата економічних та 13 технічних наук, 9 доцентів.

Освітня діяльність кафедри спрямована на глибоке вивчення базових управлінських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під потреби сучасного бізнесу. В процесі навчання студенти набувають знань та практичних навичок з окремих функцій менеджменту та управління підприємством в цілому. Відмінними рисами підготовки менеджерів в ХАІ є розширена комп'ютерна підготовка, поглиблене вивчення іноземних мов, вивчення реальних бізнес-процесів при виконанні курсових і дипломних проектів.

З 2016 року і дотепер на кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямами "Управління проектами з розвитку промислових підприємств", "Інформаційні технології в менеджменті" та "Моделі й методи оцінювання життєздатності міжнародних проектів". За результатами цих досліджень було опубліковано чотири монографії, п'ять навчальних посібників, 48 статей у фахових виданнях, з них 14 статей - у SCOPUS, зроблено 84 доповіді на конференціях, подано та зареєстровано патенти. Протягом 2018 року захищено 2 докторські та три кандидатські дисертації.

Науково-дослідна робота кафедри є складовою підготовки студентів до самостійної професійної, наукової та педагогічної діяльності. Студенти кафедри беруть активну участь у конференціях, всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, де отримують призові місця.

Навчальні групи кафедри: 611м,611мfrl,621м,631м,631мfrl,631мfrl/2,640f,641м,641мfrl,642м,657м,657уп,657уп1/2,6-91мо(і),6-92мо1,6-93мо1,6-94мо,6-94мо(і),6-95лг1,6-95лг1/2,6-95мо(і),6-95уп1,6-95уп1/2

Аудиторії кафедри: 208ім,302ім,308ім,313ім,502ім,509ім

Ауд. 405 імпульсного корпусу, тел. 788-46-02

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
73 Логістика
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
73 Менеджмент
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
73 Управління проектами
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців