Факультет 7   /  Кафедра прикладної лінгвістики (703)

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, професор - Рижкова Вікторія Василівна

Кафедра прикладної лінгвістики готує лінгвістів-перекладачів науково-технічної літератури, випускники кафедри володіють англійською і німецькою мовами, мають навики роботи з комп'ютерними редакторами, здатні створювати web-сторінки тощо.

Кафедра прикладної лінгвістики приділяє велику увагу оптимізації навчального процесу, раціональному поєднанню в придбанні теоретичних знань і практичних навичок за фахом, застосуванню комп'ютерних технологій у навчанні.

Мета і завдання навчально-методичної діяльності кафедри - підготовка фахівців в галузі філології, перекладознавства та інформаційних технологій з використанням сучасних ефективних методик викладання у вищій школі.

Науковий доробок кафедри пов'язаний як з проведенням суто філологічних досліджень, так і досліджень в площині вирішення практичних прикладних завдань.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

"035. Філологія"

Новини кафедри

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 341г, 418аг, 344г, 343г, 418г, 345г, 346г, 426г, 430г, 337г, 344гк, 341гк, 337гк, 345гк, 410гк, 418агк, 343гк, 348гк, 346гк

Телефон Веб-сайт Instagram
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
35 Прикладна лінгвістика
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри