Факультет 1   /  Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107)

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері автомобільного господарства, здатних до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної діяльності в сфері експлуатації, обслуговування, комп'ютерної діагностики та ремонту автомобільного транспорту за результатами якісної фундаментальної та спеціальної підготовки

Здобувачі отримують загальну інженерно-технічну підготовку високого рівня. Крім того, фахівці кафедри навчають їх працювати з сучасними програмними продуктами та сучасними засобами діагностування найскладнішої автомобільної техніки.

Всі випускники кафедри отримують пропозиції щодо працевлаштування на провідних підприємствах України, стажування або продовження навчання в технічних університетах Німеччини підвищують кваліфікацію, виконуючи реальні курсові та дипломні проекти. Навчальний процес тісно пов'язаний з науково-дослідницькою роботою із застосуванням сучасного експериментального обладнання та програмних комплексів.

Веб-сайт Telegram Facebook
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
274 Автомобілі та автомобільне господарство
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
Викладачі кафедри