Факультет 1   /  Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107)

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері автомобільного господарства, здатних до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної діяльності в сфері експлуатації, обслуговування, комп'ютерної діагностики та ремонту автомобільного транспорту за результатами якісної фундаментальної та спеціальної підготовки

Здобувачі отримують загальну інженерно-технічну підготовку високого рівня. Крім того, фахівці кафедри навчають їх працювати з сучасними програмними продуктами та сучасними засобами діагностування найскладнішої автомобільної техніки.

Всі випускники кафедри отримують пропозиції щодо працевлаштування на провідних підприємствах України, стажування або продовження навчання в технічних університетах Німеччини підвищують кваліфікацію, виконуючи реальні курсові та дипломні проекти. Навчальний процес тісно пов'язаний з науково-дослідницькою роботою із застосуванням сучасного експериментального обладнання та програмних комплексів.

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 210с, 117ас, 117bс, 117сс, 117вск, 117сск, 117аск, 231рк, 114арк

Телефон Веб-сайт Telegram Facebook
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
274 Автомобілі та автомобільне господарство
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри