Факультет 3   /  Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)

Кафедра мехатроніки та електротехніки - освітньо-науковий підрозділ факультету систем управління літальних апаратів, який орієнтований на вирішення завдань підготовки висококваліфікованих бакалаврів та магістрів з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю "141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", а також з галузі знань 15 - Автоматизація та приладобудування за спеціальністю "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Випускники кафедри досконало володіють знаннями та практичними навичками з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, електроенергетики. Вони вміють самостійно вирішувати завдання зі створення, впровадження, налаштування і обслуговування систем автоматизації з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління, розроблювати прикладне програмне забезпечення для вирішення задач автоматизації і обробки даних.

Новини кафедри

Веб-сайт Facebook Instagram
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
141 Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
151 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП молодшого бакалавра 1р 10міс
Денна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
Викладачі кафедри