Факультет 3   /  Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)

Кафедра мехатроніки та електротехніки - освітньо-науковий підрозділ факультету систем управління літальних апаратів, який орієнтований на вирішення завдань підготовки висококваліфікованих бакалаврів та магістрів з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю "141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", а також з галузі знань 15 - Автоматизація та приладобудування за спеціальністю "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Випускники кафедри досконало володіють знаннями та практичними навичками з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, електроенергетики. Вони вміють самостійно вирішувати завдання зі створення, впровадження, налаштування і обслуговування систем автоматизації з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління, розроблювати прикладне програмне забезпечення для вирішення задач автоматизації і обробки даних.

Новини кафедри

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 111с, 110с, 109ас, 301к2, 108с, 306к2, 111ск, 109аск, 306к, 110ск

Телефон Веб-сайт Facebook Instagram
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
141 Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
151 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП молодшого бакалавра 1 рік 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри