Факультет 5   /  Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського (504)

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій імені О.О. Зеленського існує більше 40 років і на даний час готує спеціалістів за напрямком 172. телекомунікації та радіотехніка (спеціалізації "Інформаційні мережі зв'язку" та "Технології засобів телекомунікації"). Велика увага приділяється як апаратним засобам, так і їх програмній реалізації. На кафедрі існує наукова школа адаптивної стійкої цифрової обробки сигналів та зображень для різноманітних застосувань. При кафедрі працює Центр радіоелектронних та медичних пристроїв та технологій "ХАІ-Медика".

Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
172 Інформаційні мережі зв'язку
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП магістра (професійна) 1,4
172 Технології та засоби телекомунікацій
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Викладачі кафедри