Факультет 1   /  Кафедра екології та техногенної безпеки (106)

Кафедра хімії, екології та експертизних технологій є випусковою за спеціальністю "101. Екологія", а також найбільшою серед споріднених кафедр авіаційних вищих навчальних закладів України.

Програми навчання відповідають міжнародним стандартам, запитам роботодавців та тенденціям розвитку сучасних технологій з організації екологічно безпечного функціонування підприємств та забезпечення екологічного контролю. Навчальний процес ґрунтується на сучасному матеріальному забезпеченні: лабораторії з сучасним мультимедійним обладнанням, діючі зразки апаратів забезпечення очищення повітря та води, обладнання для утилізації небезпечних речовин. Студенти мають можливість проходити практику на провідних підприємствах і в науково-дослідних організаціях України, брати участь в олімпіадах і конференціях різного рівня і ще в процесі навчання публікувати свої роботи в наукових збірках. Надані знання та вміння дозволяють адаптувати випускників до практичних задач сьогодення вже на стадії навчання та забезпечити їх достойне працевлаштування.

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 106лк, 110лк, 414лк, 116лк

Телефон Веб-сайт Facebook
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
101 Екологія та охорона навколишнього середовища
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри