СУЧАСНИЙ, ЦІКАВИЙ, ПРЕСТИЖНИЙ, СТАБІЛЬНИЙ

Діяльність факультету «Системи управління  літальних апаратів» має головну мету: підготовку кадрів за широким спектром спеціальностей, які відповідають сучасним вимогам профільного ринку праці.

Станом на 2020 рік до складу факультету входить 5 випускаючих кафедр та 4 філії кафедр на профільних підприємствах. Підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів здійснює професорсько-викладацький склад з 95 викладачів, а на 14 освітніх програмах факультету навчається приблизно 1000 студентів, включаючи іноземців з навчанням англійською мовою. Матеріально-технічне забезпечення включає 15 комп’ютерних класів та понад 20 навчальних лабораторій.

Викладацький колектив третього факультету витрачає максимум зусиль для забезпечення майбутніх випускників сучасними теоретичними знаннями і практичними навичками, для підготовки фахівців з високим рівнем конкурентоспроможності на ринку праці. Випускники факультету СУЛА, згідно з даними за останні 10 років, успішно працюють у США, Німеччині, Китаї, Канаді, Ізраілі, Польщі, Казахстані, Україні, Російській Федерації тощо і займають відповідальні посади у таких всесвітньо відомих компаніях як Google, Amazon, Samsung Electronics, Philip Morris International, DORMA, Global Logic та ін.

Студенти факультету беруть активну участь у міжнародних програмах академічної мобільності ERASMUS MUNDUS, DAAD, UBC, програмі навчання Китайського університету Beihang, що дають можливість одночасного навчання в Україні і за кордоном за системою «подвійний диплом» або подальшого навчання в магістратурі або аспірантурі.

Серед нашої талановитої молоді є ті, що отримують академічні стипендії Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, фонду Л.Д. Кучми тощо. Крім того, на факультеті систем управління літальними апаратами не забувають про дозвілля студентів і надають можливість пройти школу організаційної роботи, розвинути якості лідера, стимулюють участь у різноманітних святах, урочистостях, спортивних змаганнях і організації студентського самоврядування.

Якщо Ви оберете спеціальність для отримання диплому бакалавра або магістра серед переліку спеціальностей факультету СУЛА, у Вас з’явиться реальна можливість здобути фундаментальну вищу освіту, вміння працювати і оперативно вирішувати складні завдання, а також уміння із користю проводити вільний від навчання час. Це забезпечить Вам необхідні умови для подальшої реалізації в житті.

Факультет було засновано 23.03.1977, на поточний час викладацький склад налічує 93 працівників

Профбюро студентів
Деканат
Спеціальності
Кафедри
Кафедра систем управління літальними апаратами (301)

На поточний час 22 співробітників викладають 243 пар, 234 экзаменів, 744 зайнять заочників у 21 аудиторіях

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій (302)

На поточний час 20 співробітників викладають 121 пар, 158 экзаменів, 15 зайнять заочників, 46 пар за вибором у 11 аудиторіях

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості (303)

На поточний час 17 співробітників викладають 95 пар, 86 экзаменів, 509 зайнять заочників у 16 аудиторіях

Кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту (304)

На поточний час 18 співробітників викладають 114 пар, 101 экзаменів, 55 зайнять заочників у 11 аудиторіях

Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)

На поточний час 16 співробітників викладають 70 пар, 50 экзаменів, 68 зайнять заочників у 10 аудиторіях