СУЧАСНИЙ, ЦІКАВИЙ, ПРЕСТИЖНИЙ, СТАБІЛЬНИЙ

Діяльність факультету «Системи управління  літальних апаратів» має головну мету: підготовку кадрів за широким спектром спеціальностей, які відповідають сучасним вимогам профільного ринку праці.

Станом на 2020 рік до складу факультету входить 5 випускаючих кафедр та 4 філії кафедр на профільних підприємствах. Підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів здійснює професорсько-викладацький склад з 95 викладачів, а на 14 освітніх програмах факультету навчається приблизно 1000 студентів, включаючи іноземців з навчанням англійською мовою. Матеріально-технічне забезпечення включає 15 комп’ютерних класів та понад 20 навчальних лабораторій.

Викладацький колектив третього факультету витрачає максимум зусиль для забезпечення майбутніх випускників сучасними теоретичними знаннями і практичними навичками, для підготовки фахівців з високим рівнем конкурентоспроможності на ринку праці. Випускники факультету СУЛА, згідно з даними за останні 10 років, успішно працюють у США, Німеччині, Китаї, Канаді, Ізраілі, Польщі, Казахстані, Україні, Російській Федерації тощо і займають відповідальні посади у таких всесвітньо відомих компаніях як Google, Amazon, Samsung Electronics, Philip Morris International, DORMA, Global Logic та ін.

Студенти факультету беруть активну участь у міжнародних програмах академічної мобільності ERASMUS MUNDUS, DAAD, UBC, програмі навчання Китайського університету Beihang, що дають можливість одночасного навчання в Україні і за кордоном за системою «подвійний диплом» або подальшого навчання в магістратурі або аспірантурі.

Серед нашої талановитої молоді є ті, що отримують академічні стипендії Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, фонду Л.Д. Кучми тощо. Крім того, на факультеті систем управління літальними апаратами не забувають про дозвілля студентів і надають можливість пройти школу організаційної роботи, розвинути якості лідера, стимулюють участь у різноманітних святах, урочистостях, спортивних змаганнях і організації студентського самоврядування.

Якщо Ви оберете спеціальність для отримання диплому бакалавра або магістра серед переліку спеціальностей факультету СУЛА, у Вас з’явиться реальна можливість здобути фундаментальну вищу освіту, вміння працювати і оперативно вирішувати складні завдання, а також уміння із користю проводити вільний від навчання час. Це забезпечить Вам необхідні умови для подальшої реалізації в житті.

Факультет було засновано 23.03.1977

Профбюро студентів
Деканат
Спеціальності
Кафедри