Факультет 5   /  Кафедра фізики (505)

Кафедра фізики забезпечує освітні програми за дисциплінами: "Експериментальна та теоретична фізика", "Загальна фізика", "Концепції сучасного природознавства". Головним завданням кафедри в рамках освітнього процесу є формування у студентів уявлень про єдину фізичну картину світу та закономірності будови матерії і її руху, що відображаються в найбільш загальних законах фізики, а також навичок використання набутих знань в майбутній професійній діяльності. Це допомагає студентам сформувати єдиний науковий підхід до аналізу фізичних явищ і процесів, закладених в принципи дії технічних пристроїв, приладів і машин.

Викладацький склад кафедри: 3 доктори наук, професори, 10 кандидатів наук (з них 7 доцентів), 2 старших викладачі. Педагоги кафедри є авторами декількох монографій та підручників, постійними учасниками та спікерами міжнародних наукових та навчально-методичних конференцій (Японія, Франція, Австрія, Єгипет, Канада). Окремі викладачі кафедри пройшли стажування за кордоном і проводять заняття англійською мовою.

Колектив кафедри виконує науково-дослідницьку роботу за трьома напрямками:

  1. Дослідження особливостей застосування плазмового розряду над поверхнею рідини для її очистки.
  2. Параметричне моделювання фізичних, біологічних та технологічних процесів.
  3. Дослідження дефектно-домішкових станів кристалів AIIBVI.

Її результати регулярно публікуються в провідних фахових виданнях (Nature, Solid State Phenomena, Semiconductors та ін.).

Студенти - члени фізичного гуртка "Квант", - регулярно займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з фізики, конкурсах, інноваційних проектах з провідними підприємствами та установами.

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 102р, 240р, 413р, 416р, 406р, 409р, 404р, 414р, 417р, 411р

Телефон Веб-сайт Facebook
Викладачі кафедри