Факультет 4   /  Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401)

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки сформована в 2014 році об'єднанням кафедри ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок та кафедри проектування ракетно-космічних апаратів.

Навчання студентів ведеться за спеціальностями "134. Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітні програми "Ракетні двигуни та енергетичні установки", "Ракетні та космічні комплекси", "Безпілотні літальні комплекси") та "255. Озброєння та військова техніка" (освітня програма "Ракетне та ствольне озброєння").

Кафедра має розвинену матеріальну базу, що дозволяє готувати фахівців найсучаснішого рівня.

Студенти навчаються в спеціалізованих навчальних та лабораторних аудиторіях, де моделюють і проектують різноманітні агрегати та конструкції аерокосмічного та оборонного призначення. Забезпечуючи високий рівень фундаментальної та спеціальної підготовки студентів, кафедра приділяє велику увагу вивченню сучасних інтегрованих комп'ютерних технологій. Студенти оволодівають навичками створювати і практично використовувати сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати роботу розробників ракетно-космічної техніки та іншої новітньої техніки. Рівень підготовки випускників дозволяє їм успішно працювати в будь-якій галузі сучасного промислового виробництва та в сфері малого бізнесу. Кафедра веде плідну наукову роботу в рамках співпраці з вітчизняними та закордонними підприємствами і науково-дослідницькими установами.

Веб-сайт Facebook

223 ауд. учбово-лабораторного корпусу, тел. 788-44-01

Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
134 Безпілотні літальні комплекси
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
134 Ракетні двигуни та енергетичні установки
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
Денна ОП магістра (наукова) 1р 9міс
Денна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
134 Ракетні та космічні комплекси
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
Денна ОП магістра (наукова) 1р 9міс
Денна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
Викладачі кафедри