НАУ «ХАІ»

Кафедра публічного управління та підприємництва (601)

Інформація
Кафедра публічного управління та підприємництва full

Кафедра публічного управління та підприємництва є важливим структурним підрозділом факультету програмної інженерії та бізнесу ХАІ. Ця кафедра спеціалізується на підготовці висококваліфікованих фахівців у галузях "076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та "281. Публічне управління та адміністрування" на бакалаврському та магістерському рівнях освіти.

Завдяки сучасній навчально-методичній базі та досвідченому викладацькому складу, кафедра забезпечує якісне теоретичне навчання, ефективну організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, всі види практик та дистанційну освіту. Викладачі активно використовують сучасні педагогічні технології, що сприяє аналітичній спрямованості навчання та розвитку практичних навичок студентів.

Науковці кафедри проводять актуальні дослідження в рамках наукової теми "Економіко-теоретичні та соціально-економічні аспекти господарського механізму" (0117 U005478), що відповідає сучасним вимогам розвитку економіки.

Студенти кафедри мають можливість приймати участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, де вони регулярно здобувають перемоги. Також на кафедрі діє науковий гурток "Мозковий фітнес - старт у майбутнє!", який сприяє розвитку наукових здібностей студентів та формуванню навичок для успішного професійного розвитку.

На кафедрі регулярно проводяться наукові та методичні семінари, на яких викладачі та студенти обговорюють актуальні питання розвитку досліджень у галузях публічного управління та підприємництва, а також напрямки вдосконалення наукової діяльності кафедри.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, відвідуючи факультети післядипломної освіти провідних вищих навчальних закладів, семінари, конференції та тренінги. Це дозволяє їм залишатися в курсі сучасних тенденцій в освіті та науці, що сприяє покращенню якості навчального процесу.

Завдяки широкому напрямку діяльності кафедри та одночасному поєднанню всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента, забезпечується безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, необхідних для вирішення реальних задач в умовах трансформаційної економіки.

Таким чином, кафедра публічного управління та підприємництва ХАІ відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які зможуть успішно працювати в умовах сучасного ринку, забезпечуючи сталий розвиток та конкурентоспроможність економіки України.

Навчальні групи кафедри: 051-604-2,051-605-1,121-601-1,121-603(2)-1,121-603(3)-1,172-603-2,281-601/з-2,281-601-1,611ет,611етст,611пуа,621ет,621пуа,631пуа,641ет,641пуа,657ет,657ет1/2,657пуа,657пуа1/2,6-91ет1,6-92ет,6-92пу1,6-94пу1,6-95пу1

Аудиторії кафедри: 301ім,331г,401ім

Ауд. 406 імпульсного корпусу

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
76 Експертиза товарів та послуг
Денна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
281 Публічне управління та адміністрування
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
281 Управління та адміністрування регіональних економічних систем
Денна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці