НАУ «ХАІ» Слава Україні!

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406)

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання full

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання проводить освітню діяльність у сфері фундаментальної інженерної підготовки майбутніх фахівців авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей машинобудування з геометричного та графічного моделювання механічних систем з використанням сучасних засобів автоматизованого проектування, таких як AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Компас, BricsCAD та ін.

Для демонстрації лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт в графічних системах і розв'язання практичних задач інтенсивно застосовуються мультимедійні технології.

Використання досягнень в галузі геометричного комп'ютерного моделювання об'єктів та сучасні версії програмних продуктів дозволяють студентам надалі легко адаптуватися до графічних систем будь-якого високого рівня.

Навчальні групи кафедри:

Аудиторії кафедри: 254г, 255г, 256г, 426г