НАУ «ХАІ»

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406)

Інформація
Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання full

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання проводить освітню діяльність у сфері фундаментальної інженерної підготовки майбутніх фахівців авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей машинобудування з геометричного та графічного моделювання механічних систем з використанням сучасних засобів автоматизованого проектування, таких як AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Компас, BricsCAD та ін.

Для демонстрації лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт в графічних системах і розв'язання практичних задач інтенсивно застосовуються мультимедійні технології.

Використання досягнень в галузі геометричного комп'ютерного моделювання об'єктів та сучасні версії програмних продуктів дозволяють студентам надалі легко адаптуватися до графічних систем будь-якого високого рівня.

Аудиторії кафедри: 254г,255г,256г

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
133 Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців