Гуманітарний факультет був заснований в 1999 році та об'єднує сім кафедр: філософії, права, документознавства, іноземних мов, фізичного виховання, прикладної лігвістики та психології.

Факультет успішно здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю, які є затребуваними на сучасному ринку праці. Наші випускники займають посади в провідних установах як України, так і за її межами.

Факультет було засновано 22.04.1999

Профбюро студентів
Деканат
Спеціальності
Назва
спеціальності
Можливість
заочного
навчання
Кількість
освітніх
програм
035 Філологія 2
053 Психологія 2
081 Право 1
Кафедри