НАУ «ХАІ» Слава Україні!

Кафедра систем управління літальними апаратами (301)

Кафедра систем управління літальними апаратами full

Кафедра систем управління літальних апаратів має 60-річний досвід підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів у галузі розробки, виробництва та експлуатації сучасних автоматизованих комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем.

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів - аспірантів та докторантів за спеціальностями "173. Авіоніка" та "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Навчальний процес здійснюється українською та англійською мовами. До навчального процесу залучений досвідчений професорсько-викладацький склад. Навчально-наукова база кафедри - це 11 навчальних лабораторій, в яких студенти отримують освітні та професійні компетенції у галузі комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях (у тому числі закордонних), проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, беруть активну участь у студентському житті.

Навчальні групи кафедри: 113-304-1, 122-302-1, 122-302-2, 122-304-1, 122-304-2, 151-301-1, 151-301-2, 151-303-1, 151-303-2, 151-305-1, 152-305-1, 173-301-2, 310, 310frl, 310мб, 310ст, 311, 312, 312ст, 313, 314, 315, 315а, 317ст, 318, 319, 319а, 320, 320f, 320fd21, 320fj, 320fn, 320frl, 320frn, 320мб, 320ст, 321, 322, 322а, 322ст, 325аfrl, 330, 330f, 330fj, 330frl, 330ст, 331, 331ст, 332, 332а, 332ст, 340, 340fj, 340frl, 341, 341frl, 342, 342а, 350, 351, 352

Аудиторії кафедри: 402р, 415р, 425р, 427р, 428р, 430р, 511р, 517р, 518р, 519р, 520р

424 ауд. радіокорпусу

Освітні програми

Форма навчання Призначення програми Термін навчання
151 Інженерія мобільних додатків
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
272 Інтелектуальні транспортні системи
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
151 Комп'ютерні системи технічного зору
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців

Викладачі