Факультет 3   /  Кафедра систем управління літальними апаратами (301)

Кафедра систем управління літальних апаратів має 60-річний досвід підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів у галузі розробки, виробництва та експлуатації сучасних автоматизованих комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем.

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів - аспірантів та докторантів за спеціальностями "173. Авіоніка" та "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Навчальний процес здійснюється українською та англійською мовами. До навчального процесу залучений досвідчений професорсько-викладацький склад. Навчально-наукова база кафедри - це 11 навчальних лабораторій, в яких студенти отримують освітні та професійні компетенції у галузі комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях (у тому числі закордонних), проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, беруть активну участь у студентському житті.

Навчальні групи кафедри: 3-91ав/с, 3-91тз/с, 3-92ав(і), 3-92тз/с, 3-93ав1, 3-94ав1(і), 3-94ітс1(і), 3-95ав1, 3-95ав2, 310, 310ст, 310frn, 311, 311ст, 312, 312а, 312ст, 313, 320, 320мб, 320ст, 320f, 320fj, 320frl, 321, 321ст, 321frl, 322, 322а, 322ст, 330, 330ст, 330f, 330fj, 330frl, 331, 331ст, 331frl, 332, 332а, 332ст, 340, 340fj, 340frl, 341, 342, 342а, 350, 350f, 350fj, 351, 352, 352а

Аудиторії кафедри: 233р, 401рк, 402р, 402рк, 425р, 425рк, 427р, 427рк, 428р, 428рк, 430р, 430рк, 511р, 511рк, 517р, 517рк, 518р, 518рк, 519р, 519рк, 520р, 520рк

Телефон Веб-сайт Facebook

424 ауд. радіокорпусу

Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
151 Інженерія мобільних додатків
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
272 Інтелектуальні транспортні системи
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
151 Комп'ютерні системи технічного зору
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри