Факультет 2   /  Кафедра теорії авіаційних двигунів (201)

Кафедра теорії авіаційних двигyнiв - освітній підрозділ факультету двигунобудування, оріентований на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з проектування газоповітряного тракту газотурбінного двигуна та лопаткових машин, що входять до його складу iз використанням сучасних мeтoдiв математичного моделювання.

Кафедра теорії авіаційних двигунів - випускаюча кафедра що готує фaxiвців за спеціальністю

"142 - ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ". Кафедра готує висококваліфіковані інжернерні кадри  в галузі газотурбобудування, які здатні проектувати, розробляти та експлуатувати газотурбінні двигуни різного призначення, що використовуються в авіаційній енергетичній, газотранспортній галузях, а також на водному та залізничному транспорті.

Студенти, які навчаються за освітніми програмами кафедри, мають змогу прийняти участь в українських та міжнародних наукових олімпіадах. Навчальна база кафедри включаєе до свого складу не тальки 2 комп'ютерш класи, але ще й лабораторії з діючими  маловимірними  ГТД та експериментальними стендами.

В проблемшй науково-дослідній  лабораторії кафедри виконуються роботи на замовлення провідних підприємств авіаційної  галузі України, до яких залучаються студенти.

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 221м, 209м, 211м, 311м, 207мк, 221мк, 209мк, 211мк

Телефон Веб-сайт
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
142 Газотурбінні установки і компресорні станції
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри