Факультет ракетно-космічної техніки ХАІ сьгодні - це:

  • єдиний факультет України і один з небагатьох у світі, який здійснює підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних створювати надсучасні ракетно-космічні комплекси;
  • викладання професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою;
  • надсучасні потужні обчислювальні центри та мережі з безкоштовним доступом до Internet по Wi-Fi в університеті та гуртожитках;
  • прямий зв'язок з супутниками Європейських ВНЗ-партнерів;
  • вивчення актуальних комп'ютерно-інтегрованих технологій проектування та моделювання об'єктів ракетно-космічної техніки, мікропроцесорної техніки, сучасних об'єктно-орієнтованих технологій програмування та інше;
  • проведення реальних експериментів в сорока навчальних та науково - дослідних лабораторіях, здатних створювати умови відкритого космосу та глибин світового океану;
  • співпраця з вітчизняними та закордонними науково-технічними підприємствами;
  • Європейські програми мобільності студентів (DAAD, Erasmus+ та інші) з фінансованим щорічним стажуванням двадцяти студентів та аспірантів за рахунок Європейського союзу;
  • трирівнева підготовка фахівців: бакалавр, магістр, PhD.

Факультет було засновано 05.11.1979, на поточний час викладацький склад налічує 98 працівників

Профбюро студентів
Деканат
Спеціальності
Кафедри
Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401)

На поточний час 15 співробітників викладають 120 пар, 62 экзаменів, 11 зайнять заочників у 9 аудиторіях

Кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії (402)

На поточний час 14 співробітників викладають 71 пар, 104 экзаменів, 14 зайнять заочників у 9 аудиторіях

Кафедра композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства (403)

На поточний час 11 співробітників викладають 158 пар, 161 экзаменів, 106 зайнять заочників у 8 аудиторіях

Кафедра вищої математики та системного аналізу (405)

На поточний час 32 співробітників викладають 144 пар, 270 экзаменів, 335 зайнять заочників у 11 аудиторіях

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406)

На поточний час 9 співробітників викладають 30 пар, 44 экзаменів, 36 зайнять заочників у 6 аудиторіях

Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (407)

На поточний час 17 співробітників викладають 93 пар, 92 экзаменів, 33 зайнять заочників у 4 аудиторіях