НАУ «ХАІ»

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)

Інформація
Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій full

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за трьома спеціальностями:

"122. Комп'ютерні науки", "163. Біомедична інженерія", "172. Телекомунікації та радіотехніка". Освітні програми навчання відповідають міжнародним стандартам, запитам роботодавців та тенденціям розвитку сучасних комп'ютерних, біомедичних, телекомунікаційних та радіотехнічних технологій.

Навчальний процес ґрунтується на сучасному матеріальному забезпеченні, яке розташовано у п'яти навчальних аудиторіях та восьми лабораторіях. Лабораторії оздоблені медичним обладнанням провідних виробників, комп'ютерні класи з мультимедійним обладнанням та діючими зразками безпілотних літальних апаратів з радіоелектронною складовою. Викладання фахових дисциплін забезпечує колектив професіоналів, в якому поєднується педагогічний та науковий досвід трьох докторів наук, трьох професорів та восьми доцентів з ініціативністю та креативністю молодих колег. Це дозволяє знаходити індивідуальні важелі впливу на активність та ініціативу кожного здобувача вищої освіти в навчанні та наукових розробках. Творчий зв'язок співробітників кафедри з ІТ-компаніями, промисловими підприємствами, медичними і фармацевтичними установами України та держав Євросоюзу дозволяє адаптувати випускників до практичних задач сьогодення вже на стадії навчання та забезпечити їх достойне працевлаштування.

Навчальні групи кафедри: 512,512ст,514,514ст,520ст,522,522ст,524,524ст,530,530ст,532,532ст,534,534frl,534ст,540,540frl,542,544,544frl,550м,550м/2,554м,554м/2,д512,д512ст,д514,д524нfrl,д524ст,д532,д532ст,д534,д534ст,д544,д554м

Аудиторії кафедри: 114ар,119р,217р,223р,231р,303р,306р

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
163 Біомедична інженерія
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
163 Біомедична інформатика та радіоелектроніка
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
122 Комп'ютерні технології в біології та медицині
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
172 Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі