Факультет 5   /  Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за трьома спеціальностями:

"122. Комп'ютерні науки", "163. Біомедична інженерія", "172. Телекомунікації та радіотехніка". Освітні програми навчання відповідають міжнародним стандартам, запитам роботодавців та тенденціям розвитку сучасних комп'ютерних, біомедичних, телекомунікаційних та радіотехнічних технологій.

Навчальний процес ґрунтується на сучасному матеріальному забезпеченні, яке розташовано у п'яти навчальних аудиторіях та восьми лабораторіях. Лабораторії оздоблені медичним обладнанням провідних виробників, комп'ютерні класи з мультимедійним обладнанням та діючими зразками безпілотних літальних апаратів з радіоелектронною складовою. Викладання фахових дисциплін забезпечує колектив професіоналів, в якому поєднується педагогічний та науковий досвід трьох докторів наук, трьох професорів та восьми доцентів з ініціативністю та креативністю молодих колег. Це дозволяє знаходити індивідуальні важелі впливу на активність та ініціативу кожного здобувача вищої освіти в навчанні та наукових розробках. Творчий зв'язок співробітників кафедри з ІТ-компаніями, промисловими підприємствами, медичними і фармацевтичними установами України та держав Євросоюзу дозволяє адаптувати випускників до практичних задач сьогодення вже на стадії навчання та забезпечити їх достойне працевлаштування.

Веб-сайт
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
163 Біомедична інженерія
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
163 Біомедична інформатика та радіоелектроніка
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
122 Комп'ютерні технології в біології та медицині
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
172 Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
Викладачі кафедри