Факультет 2   /  Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205)

Кафедра аерокосмічної теплотехніки є випусковою за напрямом "14. Електрична інженерія", спеціальністю "144. Теплоенергетика".

До навчального процесу залучено 12 викладачів, в тому числі 2 доктори технічних наук, 9 кандидатів технічних наук, 1 професор, 8 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "магістр".

Отримавши на перших курсах фундаментальні знання з хімії, фізики, вищої математики, інженерної графіки, комп'ютерного моделювання, студенти розпочинають вивчення дисциплін, які формують їх як спеціалістів в галузі теплоенергетика. Студенти вивчають наступні базові дисципліни: технічна термодинаміка, газова динаміка, тепломасообмін, теплообмінні апарати, енергоаудит та енергетичний менеджмент, теплофізичні властивості речовин, теорія робочих процесів теплових машин та ін.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, яка виконується на замовлення вітчизняних та закордонних компаній. Зокрема, до робіт з проектування систем терморегулювання космічних апаратів, маслосистем авіаційних двигунів, систем тепло- та холодопостачання, енергозаощадження, підвищення енергоефективності виробництва, використання нетрадиційних видів енергії.

Веб-сайт Instagram
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
144 Енергетичний менеджмент
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
Денна ОП магістра (професійна) 1р 4міс
144 Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2р 10міс
144 Теплофізика
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3р 10міс
Викладачі кафедри