Спеціальності НАУ «ХАІ»
Назва
спеціальності
Можливість
заочного
навчання
Кількість
освітніх
програм
Факультет
викладання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 8
035 Філологія 1 7
051 Економіка 2 6
053 Психологія 2 7
071 Облік і оподаткування 2 6
072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 6
073 Менеджмент 3 6
075 Маркетинг 1 6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 6
081 Право 1 7
101 Екологія 1 1
103 Науки про Землю 1 4
113 Прикладна математика 3 3
121 Інженерія програмного забезпечення 1 6
122 Комп'ютерні науки 4 1 3 5
123 Комп'ютерна інженерія 3 5
124 Системний аналіз 1 4
125 Кібербезпека 2 5
126 Інформаційні системи та технології 2 1 3
131 Прикладна механіка 4 1 2
133 Галузеве машинобудування 1 2
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 15 1 2 4
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 3 4
142 Енергетичне машинобудування 2 2
144 Теплоенергетика 3 2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4 2 3
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 3
153 Мікро- та наносистемна техніка 1 3
163 Біомедична інженерія 2 5
172 Телекомунікації та радіотехніка 4 5
173 Авіоніка 1 3
193 Геодезія та землеустрій 1 4
272 Авіаційний транспорт 2 1 3
274 Автомобільний транспорт 1 1
281 Публічне управління та адміністрування 2 6
292 Міжнародні економічні відносини 2 6