НАУ «ХАІ»

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості (303)

Інформація
Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості full

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості має більш ніж 60-річний досвід підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів у галузі розробки, виробництва, експлуатації та метрологічного забезпечення сучасних інтелектуальних вимірювальних систем, а також у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю.

Підготовку кадрів проводять досвідчені викладачі, серед яких 13 кандидатів та 2 доктори технічних наук. В навчальних лабораторіях кафедри здобувачі отримують освітні, професійні та наукові компетенції.

Студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях, у тому числі закордонних, проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, беруть активну участь у студентському житті.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота, тематика якої - підвищення техніко-економічних показників сучасних інформаційно-вимірювальних систем за рахунок нових методів проектування, експлуатації і діагностування, а також розробки конкурентоздатних апаратних засобів.

Навчальні групи кафедри: 151-303-1,151-303-2,314ст,318мб,323,324,324ст,328,333,333ст,334,334ст,338,343,343frl,343а,344,348,353,358,358а,3-91ав,3-91вс/с,3-91е,3-91с1,3-92вс1,3-93вс1,3-94вс1,3-95с1

Аудиторії кафедри: 111р,113р,304р,310р,324р,328р,329р,331р

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
152 Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи
Денна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
152 Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Денна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
153 Мікро- та наносистемна техніка
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
152 Якість, стандартизація та сертифікація
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі