НАУ «ХАІ»

Підтримка веб-ресурсу

Ви можете звернутися до підтримки веб-ресурсу за наступними питаннями:

  • Викладачу: оновлення даних ФІО/фото/посади (виконується адміністратором системи у швидкий термін)

  • Студенту: уточнення даних розкладу пар (погоджується з диспетчерською ХАІ)

  • Абітурієнту: різні питання вступу до ХАІ (буде передано відповідальним за вступ відповідної кафедри)

  • In case of any other related questions please contact us via the link provided below / Зверніться до підтримки для уточнення необхідної інформації за посиланням, наведеним нижче