Факультет 8   /  Кафедра документознавства (801)

Завідувач кафедри - кандидат філософських наук - Прилуцька Алла Євгеніівна

Кафедру було створено в 1994 р. з метою запровадження в навчальний процес української мови. У 2000 році її було реорганізовано в кафедру українознавства, а в 2005р. - в кафедру документознавства та української мови.

Кафедра є випусковою за спеціальністю "029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". У межах цієї спеціальності ведеться підготовка за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр" та "магістр" за освітніми програмами "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" та "Документознавство та інформаційна діяльність".

Кафедра також є загальноуніврситетською з підготовки студентів усіх факультетів з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" та гуманітарних курсів за вибором студента. Водночас кафедра здійснює мовну підготовку іноземних студентів.

Підготовку фахівців на кафедрі здійснює професорсько-викладацький склад з 36 викладачів. Науковий ступінь та звання мають 19 викладачів (55%).Кращі викладачі кафедри були переможцями конкурсу професійної майстерності "Вища школа Харківщини: кращі імена", щорічного університетського конкурсу "Ікари ХАІ" та лідерами науково-педагогічного рейтингу ХАІ.

Наразі на денній формі навчання навчається 115 здобувачів вищої освіти (107 бакалаврів, 8 магістрів), на заочній - 45 бакалаврів.

Кафедра веде значну науково-дослідну роботу та активно залучає студентів до науково-практичної діяльності. Ми співпрацюємо з провідними науковими установами України, щорічно організовуємо та проводимо всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з питань сучасних соціальних комунікацій, інформаційної логістики, бібліотечної та архівної справи, беремо активну участь у наукових конференціях та маємо високий рівень наукових публікацій у фахових виданнях та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

"029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Кафедра у Telegram

Новини кафедри

Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
029 Документознавство та інформаційна діяльність
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Викладачі кафедри