Спеціальність 262 - Правоохоронна діяльність • ХАІ

Спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Спеціальність "Правоохоронна діяльність" орієнтована на підготовку кваліфікованих спеціалістів, які зможуть успішно працювати в органах правоохоронної системи, таких як поліція, прокуратура, служба безпеки, прикордонна служба та інші спеціальні відомства.

Основні напрямки навчання на спеціальності "Правоохоронна діяльність" включають:

 1. Основи правознавства, конституційне, кримінальне, адміністративне, цивільне право та інші галузі права.
 2. Основи кримінології, кримінальної юстиції, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності.
 3. Організація та діяльність правоохоронних органів, їх функції та завдання.
 4. Основи тактики, техніки, стратегії та практики правоохоронної діяльності.
 5. Вивчення міжнародних стандартів прав людини, які стосуються діяльності правоохоронних органів.

Після успішного закінчення навчання на спеціальності "Правоохоронна діяльність", випускники можуть працювати у таких сферах:

 1. Органи правоохоронної системи, такі як поліція, прокуратура, служба безпеки, прикордонна служба та інші спеціальні відомства.
 2. Державні і муніципальні установи, які забезпечують правопорядок та безпеку громадян.
 3. Органи державного управління, контрольні та наглядові органи.
 4. Навчальні заклади, де випускники можуть займатися педагогічною та науково-дослідною діяльністю у галузі правоохоронної діяльності.
 5. Консультативні та експертні компанії, що працюють у сфері правового аудиту та аналізу правоохоронної діяльності.
 6. Неприбуткові організації, які працюють над захистом прав громадян і відстеженням дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Навчання на спеціальності "Правоохоронна діяльність" в ХАІ передбачає комплексний підхід до освіти, який поєднує теоретичні знання з практичними навичками та досвідом. Студенти мають можливість стажуватися та проходити практику в правоохоронних органах, отримуючи цінний досвід і знайомлячись з реальними випадками та ситуаціями.

Викладачі спеціальності "Правоохоронна діяльність" мають багаторічний досвід роботи в органах правоохоронної системи, що дає змогу студентам отримувати актуальні знання та відповідні навички для роботи в цій сфері.

Загалом, спеціальність "Правоохоронна діяльність" в ХАІ дає студентам глибокі знання в галузі права, кримінології, організації та діяльності правоохоронних органів, а також допомагає розвинути навички та компетенції, необхідні для успішної кар'єри в сфері правоохоронної діяльності.