Спеціальність 193 - Геодезія та землеустрій • ХАІ

Спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Спеціальність "Геодезія та землеустрій" спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які будуть мати глибокі знання теорії та практики геодезичних та землеустрою. Студенти навчаються різним аспектам геодезії, землевпорядкування, картографії, ГІС та навігаційних систем.

Основні напрямки навчання та практичної підготовки студентів на спеціальності "Геодезія та землеустрій" включають:

  1. Теоретичні знання з геодезії, фотограмметрії, геоінформатики, геодезичних та ГІС-технологій, картографії, а також основ землевпорядкування та землеустрою.
  2. Практичні навички роботи з сучасним геодезичним обладнанням, вимірювальними приладами та системами, роботи з топографічними картами та планами, а також аналізу та обробки геодезичної інформації.
  3. Здійснення землевпорядних робіт, земельно-оціночних та кадастрових робіт, організація землекористування та землеустрою на місцевому, регіональному та державному рівнях.

Після закінчення навчання на спеціальності "Геодезія та землеустрій" випускники можуть працювати в різних сферах, таких як:

  1. Державні та приватні геодезичні та картографічні підприємства.
  2. Органи землеустрою та землевпорядкування.
  3. Дослідницькі та проектні інститути, що спеціалізуються на геодезії, землеустрою та картографії.
  4. Компанії, що працюють у сфері будівництва, транспорту, енергетики та комунального господарства, де потрібні спеціалісти з геодезії та землеустрою для розробки проектів та контролю за їх виконанням.
  5. Навчальні заклади та науково-дослідні інститути, де випускники можуть займатися науково-педагогічною та науково-дослідною діяльністю у галузі геодезії та землеустрою.

Спеціальність "Геодезія та землеустрій" в ХАІ надає студентам сучасну теоретичну та практичну підготовку, яка дає можливість успішної кар'єри в цій галузі. Завдяки взаємодії з провідними організаціями та підприємствами, студенти отримують важливий практичний досвід та знання про останні технологічні досягнення в галузі геодезії та землеустрою.