ХАІ
Спеціальність 173 - Авіоніка • ХАІ

Спеціальності 173 Авіоніка

Освітня програма
Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів - кафедра 301
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП магістра
ОНП доктора філософії

Спеціальність "Авіоніка" забезпечує студентам глибокі знання та навички в області авіаційної електроніки та інформаційних систем. Авіоніка включає в себе різні системи, що відповідають за контроль та управління літальними апаратами, забезпечуючи ефективність, безпеку та надійність польотів.

Основні дисципліни, які вивчаються на цій спеціальності, включають:

 1. Теорію електричних і електронних схем.
 2. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи.
 3. Радіоелектронні системи та пристрої.
 4. Навігаційні та комунікаційні системи повітряних суден.
 5. Автоматичне управління літальними апаратами.
 6. Діагностика та обслуговування авіонічного обладнання.

Студенти, що вивчають спеціальність "Авіоніка", отримують практичний досвід роботи з сучасним авіонічним обладнанням, системами контролю та діагностики, а також можливість розробляти власні проекти та рішення.

Випускники спеціальності "Авіоніка" можуть працювати в наступних напрямках:

 1. Авіаційна промисловість: розробка, виробництво, налаштування та обслуговування авіонічного обладнання та систем.
 2. Цивільна авіація: технічне обслуговування та ремонт авіоніки у літаках та вертольотах.
 3. Військова авіація: управління та обслуговування авіонічного обладнання військової авіації.
 4. Навчальні та дослідницькі установи: викладання та наукова робота в галузі авіоніки та суміжних дисциплін.
 5. Частні компанії та стартапи: розробка та інтеграція авіонічних систем та компонентів для різноманітних літальних апаратів, включаючи безпілотні літальні апарати (БПЛА) та комерційні космічні системи.

 6. Регулювання та сертифікація: робота з органами, що забезпечують безпеку польотів, національними та міжнародними авіаційними організаціями для регулювання та сертифікації авіонічного обладнання.

 7. Консультування: надання консультативних послуг для авіаційних компаній, виробників та експлуатантів стосовно вибору, впровадження та обслуговування авіонічних систем.

Завдяки сильній підготовці та практичним навичкам, випускники спеціальності "Авіоніка" в ХАІ стають висококваліфікованими фахівцями, здатними адаптуватися до швидко змінюваних технологічних тенденцій та вимог ринку праці. Вони мають відмінні можливості для кар'єрного росту та професійного розвитку у сфері авіаційної електроніки та інформаційних систем.

Навчання на спеціальності "Авіоніка" в ХАІ також дає можливість студентам взяти участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, співпрацювати з провідними компаніями та науково-дослідними інститутами з усього світу. Це сприяє розширенню світогляду студентів, набуттю нових знань та досвіду, а також відкриває можливості для міжнародної кар'єри та співпраці.

В цілому, спеціальність "Авіоніка" в ХАІ надає студентам відмінну освіту, яка є основою для успішної кар'єри в авіаційній промисловості та суміжних галузях. Завдяки сучасному навчальному процесу, практичному досвіду та активному співробітництву з провідними компаніями та організаціями, випускники ХАІ стають висококваліфікованими фахівцями, які вносять значний вклад у розвиток авіаційної галузі.