Спеціальності  /  173 Авіоніка
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів - кафедра 301
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4