Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології • ХАІ

Спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма
Автоматизація, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології - кафедра 301
ОНП доктора філософії
Комп’ютерні технології проектування та виробництва - кафедра 204
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП магістра

Спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" призначена для підготовки фахівців, які здатні працювати в області автоматизації виробництва, комп'ютерно-інтегрованих систем керування, системного проектування та моделювання промислових процесів.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Основи автоматизації виробничих процесів
 2. Комп'ютерно-інтегровані системи керування
 3. Промислові роботи та маніпулятори
 4. Програмування мікроконтролерів та програмне забезпечення автоматизованих систем
 5. Системи інтелектуального керування
 6. Моделювання та оптимізація виробничих процесів
 7. Автоматизовані системи діагностики та контролю якості
 8. Інформаційні технології в автоматизації та системах керування

Після закінчення навчання за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-проектувальник автоматизованих систем керування
 2. Інженер-конструктор промислових роботів та маніпуляторів
 3. Спеціаліст з розробки програмного забезпечення для автоматизації виробництва
 4. Системний аналітик в області автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 5. Науковий співробітник в дослідних центрах та інститутах

Студенти отримують практичний досвід через стажування на виробничих підприєриємствах, лабораторіях та науково-дослідних центрах. Також, вони мають можливість вивчати найсучасніші технології та обладнання в галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, що допомагає їм залишатися в курсі останніх розробок та інновацій.

Випускники спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" можуть продовжувати свою освіту на магістратурі та аспірантурі з метою отримання наукового ступеня кандидата та доктора наук.

В цілому, спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" в ХАІ підготовлює висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Випускники цієї спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці та можуть вирішувати складні інженерні задачі в цих галузях.

Працевлаштування випускників зі спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" можливе на підприємствах різних галузей, що займаються виробництвом, транспортуванням та розподілом енергії, авіаційній промисловості, машинобудуванні, електроніці та інших. Випускники можуть займатися дослідженням, розробкою, проектуванням та побудовою нових, ефективних та екологічно чистих автоматизованих систем та установок.