Спеціальності  /  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
Інженерія мобільних додатків - кафедра 301
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4
Комп'ютерні системи технічного зору - кафедра 301
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна ОП магістра (професійна) 1,4
Комп'ютерні технології проектування та виробництва - кафедра 204
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва - кафедра 305
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП молодшого бакалавра 2
Денна ОП магістра (професійна) 1,4