Спеціальність 144 - Теплоенергетика • ХАІ

Спеціальності 144 Теплоенергетика

Освітня програма
Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем - кафедра 205
ОП магістра
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем - кафедра 205
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)

Спеціальність "Теплоенергетика" зосереджена на підготовці фахівців, здатних працювати в сфері проектування, виробництва, експлуатації та обслуговування теплових енергетичних установок і систем.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теоретичні основи теплоенергетики
 2. Теплові станції та теплові мережі
 3. Теплові та холодильні установки
 4. Теплообмінники та теплообмінні процеси
 5. Автоматизація теплоенергетичних процесів
 6. Експлуатація та ремонт теплоенергетичного обладнання
 7. Енергоефективність та енергозбереження в теплоенергетиці
 8. Відновлювані джерела енергії

Після закінчення навчання за спеціальністю "Теплоенергетика", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-проектувальник в галузі теплоенергетики
 2. Інженер з технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного обладнання
 3. Спеціаліст з експлуатації та монтажу теплоенергетичних установок
 4. Керівник виробничо-технічного відділу на підприємствах теплоенергетики
 5. Науковий співробітник в дослідних центрах та інститутах

Студенти отримують практичний досвід через стажування на виробничих підприємствах, теплових станціях та дослідних центрах, що дозволяє їм здобути важливі навички та знання, необхідні для роботи в галузі теплоенергетики. Вони отримують реальний досвід роботи з сучасними технологіями та обладнанням, а також знайомляться з основними процесами, що проходять на теплоенергетичних об'єктах.

Випускники спеціальності "Теплоенергетика" можуть продовжувати свою освіту на магістратурі та аспірантурі з метою отримання наукового ступеня кандидата та доктора наук.

В цілому, спеціальність "Теплоенергетика" в ХАІ підготовлює висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сфері теплоенергетики, розробляти, проектувати та впроваджувати нові технології, а також вирішувати складні інженерні задачі в цих галузях. Завдяки отриманому досвіду та навичкам, випускники цієї спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці і можуть займатися дослідницькою та викладацькою діяльністю.

Працевлаштування випускників зі спеціальності "Теплоенергетика" можливе на підприємствах різних галузей, що займаються виробництвом, транспортуванням та розподілом теплової енергії. Випускники можуть займатися дослідженням, розробкою, проектуванням та побудовою нових, ефективних та екологічно чистих теплоенергетичних систем та установок.