Спеціальність 142 - Енергетичне машинобудування • ХАІ

Спеціальності 142 Енергетичне машинобудування

Освітня програма
Газотурбінні установки і компресорні станції - кафедра 201
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП магістра
Енергетичне машинобудування - кафедра 201
ОНП доктора філософії

Спеціальність "Енергетичне машинобудування" спрямована на підготовку фахівців, які зможуть працювати в сфері проектування, виробництва, експлуатації та ремонту енергетичного обладнання для різних галузей промисловості.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теоретичні основи теплотехніки та гідрогазодинаміки
 2. Енергетичні установки та системи
 3. Енергетичне матеріалознавство
 4. Теплові двигуни та турбіни
 5. Котли та теплообмінники
 6. Теплогазопостачання та вентиляція
 7. Автоматизація та діагностика енергетичного обладнання
 8. Енергоефективність та енергозбереження в енергетиці
 9. Відновлювані джерела енергії

Після закінчення навчання за спеціальністю "Енергетичне машинобудування", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-проектувальник в галузі енергетичного машинобудування
 2. Інженер з технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання
 3. Спеціаліст з експлуатації та монтажу енергетичних установок
 4. Керівник виробничо-технічного відділу на підприємствах енергетичного машинобудування
 5. Науковий співробітник в дослідних центрах та інститутах

Студенти отримують практичний досвід через стажування на виробничих підприємствах, енергетичних установках та дослідних центрах, що дозволяє їм здобути важливі навички та знання, необхідні для роботи в галузі енергетичного машинобудування. Вони отримують реальний досвід роботи з сучасними технологіями та обладнанням, а також знайомляться з основними процесами, що проходять на підприємствах та енергетичних об'єктах.

Випускники спеціальності "Енергетичне машинобудування" також можуть продовжувати свою освіту на магістратурі та аспірантурі з метою отримання наукового ступеня кандидата та доктора наук.

В цілому, спеціальність "Енергетичне машинобудування" в ХАІ підготовлює висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сфері енергетики та енергетичного машинобудування, розробляти, проектувати та впроваджувати нові технології, а також вирішувати складні інженерні задачі в цих галузях. Завдяки отриманому досвіду та навичкам, випускники цієї спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці і можуть займатися дослідницькою та викладацькою діяльністю.