Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка • ХАІ

Спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма
Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці - кафедра 305
ОП бакалавра (випускники шкіл)
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії - кафедра 402
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП магістра

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" орієнтована на підготовку фахівців, які зможуть працювати в сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, розробляти, проектувати та впроваджувати нові технології у цих галузях.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теоретичні основи електротехніки
 2. Електроенергетичні системи та мережі
 3. Електромеханічні системи та пристрої
 4. Електротехнічне матеріалознавство
 5. Електроенергетичні установки та системи
 6. Високовольтна техніка та електроізоляція
 7. Електричні машини та апарати
 8. Електропривод та автоматизація промислових установок
 9. Енергоефективність та енергозбереження в електроенергетиці

Після закінчення навчання за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-проектувальник в галузі електроенергетики та електротехніки
 2. Інженер з технічного обслуговування та ремонту електроенергетичного обладнання
 3. Електромеханік виробничих підприємств
 4. Спеціаліст з енергозбереження та енергоефективності
 5. Керівник виробничо-технічного відділу на підприємствах електроенергетики

Студенти отримують практичний досвід через стажування на виробничих підприємствах, електростанціях та дослідних центрах, що дозволяє їм здобути важливі навички та знання, необхідні для роботи в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Випускники спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" також можуть продовжувати свою освіту на магістратурі та аспірантурі з метою отримання наукового ступеня кандидата та доктора наук.

В цілому, спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" в ХАІ підготовлює висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сфері електроенергетики та електротехніки, розробляти, проектувати та впроваджувати нові технології, а також вирішувати складні інженерні задачі в цих галузях. Завдяки отриманому досвіду та навичкам, випускники цієї спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці і можуть займатися дослідницькою та викладацькою діяльністю.