Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування • ХАІ

Спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність "Галузеве машинобудування" забезпечує підготовку фахівців, здатних працювати на різних підприємствах машинобудівної галузі, зокрема, в авіаційній, ракетно-космічній, автомобільній, суднобудівній та інших галузях промисловості.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Матеріалознавство
 2. Теоретичні основи машинобудування
 3. Конструкційна механіка
 4. Гідропневмоприводи та гідропневмоавтоматика
 5. Машини та обладнання галузевого машинобудування
 6. Технології виробництва в галузевому машинобудуванні
 7. Основи комп'ютерного моделювання та автоматизація проектування
 8. Технічна діагностика та контроль якості в машинобудуванні

Після закінчення навчання за спеціальністю "Галузеве машинобудування", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-конструктор
 2. Інженер-технолог
 3. Виробничий інженер
 4. Інженер з якості та сертифікації продукції
 5. Науково-дослідний інженер

Студенти мають можливість проходити стажування та практику в провідних промислових підприємствах, науково-дослідних установах та державних організаціях, де вони можуть отримати реальний досвід роботи з різними видами машин та обладнання. Участь у наукових проектах, конференціях та інших заходах також сприяє розвитку професійних навичок та розширенню мережі контактів у галузі галузевого машинобудування. Випускники також можуть продовжити свою наукову кар'єру, здійснюючи наукові дослідження та розробки в області машинобудування та суміжних дисциплін.

В процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі галузевого машинобудування, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці. Особлива увага приділяється розвитку навичок самостійної роботи, аналітичного мислення та творчого підходу до вирішення інженерних задач.

В цілому, спеціальність "Галузеве машинобудування" в ХАІ підготовлює спеціалістів, здатних вирішувати складні інженерні проблеми, проектувати та аналізувати машини та обладнання для різних галузей промисловості, а також впроваджувати новітні технології в різних секторах машинобудування. Випускники отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в компаніях, науково-дослідних установах, державних організаціях та навчальних закладах.