Спеціальність 131 - Прикладна механіка • ХАІ

Спеціальності 131 Прикладна механіка

Освітня програма
Динаміка і міцність машин - кафедра 102
ОП магістра
Інженерія логістичних систем - кафедра 202
ОП магістра
Роботомеханічні системи і логістичні комплекси - кафедра 202
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП молодшого бакалавра
Роботомеханічні системи та комплекси - кафедра 202
ОП магістра

Спеціальність "Прикладна механіка" зосереджується на підготовці фахівців, здатних вирішувати комплексні інженерні проблеми за допомогою механічних принципів та методів. Студенти вивчають основи теоретичної та прикладної механіки, а також опановують сучасні методи аналізу, проектування та випробування механічних систем.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теоретична механіка
 2. Механіка деформівного твердого тіла
 3. Механіка рухомого континууму
 4. Динаміка і міцність машин
 5. Комп'ютерне моделювання в механіці
 6. Вища математика
 7. Технічна механіка
 8. Конструкційна механіка

Після закінчення навчання за спеціальністю "Прикладна механіка", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-конструктор
 2. Інженер-механік
 3. Інженер з розрахунку міцності та надійності конструкцій
 4. Науково-дослідний інженер
 5. Викладач теоретичної та прикладної механіки

Студенти мають можливість проходити стажування та практику в провідних промислових підприємствах, науково-дослідних установах та державних організаціях, де вони можуть отримати реальний досвід роботи з різними механічними системами та технологіями. Участь у наукових проектах, конференціях та інших заходах також сприяє розвитку професійних навичок та розширенню мережі контактів у галузі прикладної механіки. Випускники також можуть продовжити свою наукову кар'єру, здійснюючи наукові дослідження та розробки в області механіки та суміжних дисциплін.

В процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі прикладної механіки, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці. Особлива увага приділяється розвитку навичок самостійної роботи, аналітичного мислення та творчого підходу до вирішення інженерних задач.

В цілому, спеціальність "Прикладна механіка" в ХАІ підготовлює спеціалістів, здатних вирішувати складні інженерні проблеми, проектувати та аналізувати механічні системи, а також впроваджувати новітні технології в різних галузях промисловості та наукових досліджень. Випускники отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в компаніях, науково-дослідних установах, державних організаціях та навчальних закладах.