ХАІ
Спеціальність 125 - Кібербезпека та захист інформації • ХАІ

Спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації

Освітня програма
Безпека інформаційних і комунікаційних систем - кафедра 503
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП магістра
Кібербезпека - кафедра 503
ОНП доктора філософії

Спеціальність "Кібербезпека" спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних захищати інформаційні системи, мережі та дані від кібератак та виявляти та усувати їх наслідки. Студенти вивчають основи інформаційної безпеки, криптографію, методи та технології захисту мереж, систем аналізу та моніторингу безпеки, інформаційно-аналітичні системи та інші дисципліни, пов'язані з кібербезпекою.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Основи інформаційної безпеки
 2. Криптографічні методи захисту інформації
 3. Захист комп'ютерних мереж та систем
 4. Техніка та технології кіберзахисту
 5. Моніторинг та аналіз безпеки інформаційних систем
 6. Захист від маліційного програмного забезпечення
 7. Фізична безпека та біометрія
 8. Інформаційно-аналітичні системи
 9. Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки

Після закінчення навчання за спеціальністю "Кібербезпека", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Спеціаліст з інформаційної безпеки
 2. Аналітик кібербезпеки
 3. Інженер з кібербезпеки
 4. Керівник відділу кібербезпеки
 5. Консультант з кібербезпеки
 6. Експерт з розслідування кіберінцидентів

Студенти мають можливість проходити стажування та практику в провідних компаніях, науково-дослідних установах та державних організаціях, де вони можуть отримати реальний досвід роботи з різними системами та технологіями в області кібербезпеки. Участь у наукових проектах, конференціях та інших заходах також сприяє розвитку професійних навичок та розширенню мережі контактів у галузі кібербезпеки.

В процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі кібербезпеки, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці. Випускники спеціальності "Кібербезпека" отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в компаніях, науково-дослідних установах, державних організаціях та навчальних закладах.