ХАІ
Спеціальність 124 - Системний аналіз • ХАІ

Спеціальності 124 Системний аналіз

Освітня програма
Системний аналіз і управління - кафедра 405
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП магістра

Спеціальність "Системний аналіз" орієнтована на підготовку фахівців, здатних моделювати, аналізувати, проектувати та оптимізувати різноманітні системи та процеси, а також вирішувати складні завдання в умовах невизначеності та обмежених ресурсів. Студенти вивчають методи системного аналізу, теорію прийняття рішень, операційні дослідження, інформаційні системи, математичне моделювання та інші дисципліни, пов'язані з системним аналізом.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теорія систем та системний аналіз
 2. Математичні методи операційних досліджень
 3. Теорія прийняття рішень
 4. Математичне моделювання та оптимізація процесів
 5. Аналіз та проектування інформаційних систем
 6. Інтелектуальний аналіз даних
 7. Системи підтримки прийняття рішень
 8. Керування ризиками та невизначеністю
 9. Системи експертних оцінок

Після закінчення навчання за спеціальністю "Системний аналіз", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Системний аналітик
 2. Консультант з операційних досліджень
 3. Менеджер проектів інформаційних систем
 4. Аналітик відділу оптимізації та розробки процесів
 5. Розробник систем підтримки прийняття рішень
 6. Спеціаліст з аналізу даних

Студенти мають можливість проходити стажування та практику в провідних компаніях, науково-дослідних установах та державних організаціях, де вони можуть отримати реальний досвід роботи з різними проектами та технологіями. Участь у наукових проектах, конференціях та інших заходах також сприяє розвитку професійних навичок та розширенню мережі контактів у галузі системного аналізу.

У процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі системного аналізу, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці. Випускники спеціальності "Системний аналіз" отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в компаніях, науково-дослідних установах, державних організаціях та навчальних закладах.

В цілому, спеціальність "Системний аналіз" в ХАІ дає студентам сильну теоретичну базу та практичні навички в області системного аналізу, відкриває можливості для професійного росту та забезпечує випускників потрібними знаннями та компетенціями для успішної кар'єри в цій галузі.