ХАІ
Спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія • ХАІ

Спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні проектувати, розробляти, впроваджувати та підтримувати комп'ютерні системи, а також працювати в науково-дослідних установах, ІТ-компаніях, навчальних закладах та державних організаціях. Студенти вивчають основи комп'ютерної інженерії, мікропроцесорні системи, комп'ютерні мережі, операційні системи, системи вбудованих пристроїв та інші дисципліни, пов'язані з комп'ютерною інженерією.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Основи програмування та алгоритми
 2. Комп'ютерна архітектура та мікропроцесорні системи
 3. Операційні системи та комп'ютерні мережі
 4. Цифрова обробка сигналів та системи вбудованих пристроїв
 5. Електроніка та принципи роботи комп'ютерного обладнання
 6. Програмування мікроконтролерів та ПЛІС
 7. Комп'ютерна графіка та візуалізація
 8. Автоматизація проектування та тестування комп'ютерних систем
 9. Кібербезпека та криптографія

Після закінчення навчання за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Інженер-конструктор комп'ютерних систем
 2. Розробник вбудованих систем та мікропроцесорних пристроїв
 3. Аналітик та архітектор комп'ютерних систем
 4. Спеціаліст з кібербезпеки
 5. Інженер з тестування та налагодження комп'ютерного обладнання
 6. Адміністратор комп'ютерних мереж
 7. Викладач комп'ютерної інженерії в навчальних закладах
 8. Науковий співробітник в області комп'ютерної інженерії
 9. Студенти мають можливість проходити стажування та практику в провідних ІТ-компаніях, науково-дослідних установах та державних організаціях, де вони можуть отримати реальний досвід роботи з різними проектами та технологіями. Участь у наукових проектах, конференціях та хакатонах також сприяє розвитку професійних навичок та розширенню мережі контактів у галузі комп'ютерної інженерії.

  У процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі комп'ютерної інженерії, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці. Випускники спеціальності "Комп'ютерна інженерія" отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в ІТ-компаніях, науково-дослідних установах, державних організаціях та навчальних закладах.