Спеціальності  /  123 Комп'ютерна інженерія
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
Комп'ютерні системи та мережі - кафедра 503
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей - кафедра 503
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4
Системне програмування - кафедра 503
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна ОП магістра (наукова) 1,9
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4