Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення • ХАІ

Спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі розробки та підтримки програмного забезпечення. Студенти навчаються проектувати, розробляти, тестувати, впроваджувати та підтримувати програмні продукти, а також вивчають сучасні методології, технології та інструменти програмування.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Програмування та алгоритми
 2. Основи комп'ютерних систем та мереж
 3. Операційні системи
 4. Бази даних та системи управління базами даних
 5. Технології розробки програмного забезпечення
 6. Проектування та архітектура програмних систем
 7. Тестування та якість програмного забезпечення
 8. Інтелектуальні системи та штучний інтелект
 9. Комп'ютерна графіка та візуалізація
 10. Кібербезпека

Після закінчення навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Розробник програмного забезпечення
 2. Тестувальник програмного забезпечення
 3. Аналітик та архітектор програмних систем
 4. Адміністратор баз даних
 5. Спеціаліст з кібербезпеки
 6. Менеджер проектів у сфері ІТ
 7. Викладач інформатики та програмування в навчальних закладах
 8. Консультант з питань впровадження та підтримки програмного забезпечення

Студенти мають можливість проходити стажування та практику в провідних ІТ-компаніях,науково-дослідних установах та державних організаціях, де вони можуть отримати реальний досвід роботи з різними проектами та технологіями. Участь у наукових проектах, конференціях та хакатонах також сприяє розвитку професійних навичок та розширенню мережі контактів у галузі ІТ.

У процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі інженерії програмного забезпечення, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці. Випускники спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в ІТ-компаніях, науково-дослідних установах, державних організаціях та навчальних закладах.

В цілому, спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" в ХАІ дає студентам сильну теоретичну базу та практичні навички в області розробки програмного забезпечення, відкриває можливості для професійного росту та забезпечує випускників потрібними знаннями та компетенціями для успішної кар'єри в галузі ІТ.