Спеціальність 113 - Прикладна математика • ХАІ

Спеціальності 113 Прикладна математика

Освітня програма
Обчислювальний інтелект - кафедра 304
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП магістра
Прикладна математика - кафедра 304
ОНП доктора філософії

Спеціальність "Прикладна математика" орієнтована на підготовку фахівців, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками в області математики, її застосувань та моделювання в різних сферах людської діяльності. Студенти вивчають різні аспекти математики, її застосування в науці, техніці та економіці, а також методи математичного моделювання та оптимізації.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Вища математика
 2. Теорія ймовірностей та математична статистика
 3. Диференціальні рівняння та їх застосування
 4. Чисельні методи та оптимізація
 5. Функціональний аналіз
 6. Дискретна математика та теорія графів
 7. Математичне моделювання та комп'ютерне моделювання
 8. Теорія прийняття рішень та операційний аналіз
 9. Математичні методи в економіці та фінансах

Після закінчення навчання за спеціальністю "Прикладна математика", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Математичні аналітики та консультанти в науково-дослідних установах, банках та фінансових організаціях
 2. Розробники математичних моделей та алгоритмів для вирішення проблем в різних галузях промисловості та науки
 3. Викладачі математики в навчальних закладах
 4. Фахівці з оптимізації та управління ресурсами в промисловості та державному управлінні
 5. Фахівці зі статистичного аналізу та обробки даних
 6. Спеціалісти з комп'ютерного моделювання та чисельних методів
 7. Експерти з прикладної математики в області страхування та актуарних розрахунків
 8. Консультанти з питань математичної оптимізації в логістиці та транспорті
 9. Розробники математичних алгоритмів та методів для застосування в інформаційних технологіях
 10. Студенти мають можливість пройти стажування та практику в провідних дослідницьких центрах, вітчизняних та зарубіжних компаніях, брати участь у наукових проектах та конференціях. У процесі навчання студенти вивчають актуальні проблеми прикладної математики, набувають досвіду в розв'язанні реальних задач та здобувають необхідні навички для успішної професійної діяльності.

  Після успішного закінчення навчання, випускники спеціальності "Прикладна математика" отримують диплом, який підтверджує їх кваліфікацію та дозволяє працювати в сфері наукових досліджень, промисловості, економіки, фінансів, страхування, транспорту та інших галузях, де використовуються математичні методи та моделі.

  Загалом, спеціальність "Прикладна математика" в ХАІ дає студентам сильну математичну основу, відкриває можливості для професійного росту та забезпечує випускників потрібними знаннями та навичками для розв'язання складних проблем за допомогою математичних методів та моделей.