Спеціальність 081 - Право • ХАІ

Спеціальність "Право" спрямована на підготовку висококваліфікованих юристів, здатних успішно працювати в різних галузях права, як на національному, так і на міжнародному рівні. Студенти отримують глибокі знання з основних галузей права, таких як конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне, господарське, трудове, сімейне та міжнародне право.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теорія держави і права
 2. Історія держави і права України та зарубіжних країн
 3. Конституційне право України
 4. Адміністративне право та процес
 5. Цивільне право та цивільний процес
 6. Кримінальне право та кримінальний процес
 7. Господарське право та господарський процес
 8. Трудове та соціальне право
 9. Сімейне право
 10. Міжнародне право

Після закінчення навчання за спеціальністю "Право", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Адвокати або юридичні консультанти
 2. Нотаріуси
 3. Судді та прокурори
 4. Юристи в органах державної влади та місцевого самоврядування
 5. Юристи в приватних компаніях та організаціях
 6. Експерти з міжнародного права в дипломатичних установах

Студенти також мають можливість взяти участь в науково-дослідних проектах, семінарах, конференціях та інших заходах, які сприяють розвитку їх професійних знань та навичок у сфері права. Практичний досвід та стажування в провідних юридичних фірмах, державних установах та судових органах дозволяють студентам отримати необхідні навички для успішного старту їхньої кар'єри.

Крім того, Харківський авіаційний інститут підтримує співпрацю з закордонними юридичними школами та організаціями, що дає студентам можливість отримати міжнародний досвід та знайомитися з правовими системами інших країн.

Після успішного закінчення навчання, випускники спеціальності "Право" отримують диплом, що підтверджує їх кваліфікацію та надає їм право займатися юридичною діяльністю в Україні та за кордоном (за наявності відповідних допусків і ліцензій).

Загалом, спеціальність "Право" в ХАІ розроблена з метою підготовки висококваліфікованих юридичних фахівців, які можуть адаптуватися до швидко змінюваних правових реалій та забезпечити дотримання законності та правопорядку в сучасному суспільстві.