Спеціальність 075 - Маркетинг • ХАІ

Спеціальності 075 Маркетинг

Спеціальність "Маркетинг" створена для підготовки фахівців, які мають глибокі знання та навички у сфері маркетингу та можуть успішно працювати в різних галузях економіки та бізнесу. Студенти вивчають сучасні маркетингові теорії та практики, набувають вміння аналізувати ринок, розробляти маркетингові стратегії та тактики, а також забезпечувати ефективне спілкування з клієнтами та партнерами.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Основи маркетингу
 2. Маркетингові комунікації та реклама
 3. Маркетингові дослідження та аналітика
 4. Брендинг та управління брендом
 5. Цифровий маркетинг та соціальні медіа
 6. Маркетинг товарів та послуг
 7. Міжнародний маркетинг та експортні операції
 8. Стратегічний маркетинг та планування
 9. Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Студенти навчаються розуміти споживчі потреби та побажання, аналізувати конкурентне середовище, розробляти маркетингові стратегії та реалізовувати маркетингові програми для досягнення бізнес-цілей організацій. Вони також вчаться застосовувати сучасні інструменти та методи маркетингу для оптимізації бізнес-процесів та забезпечення конкурентних переваг на ринку.

Випускники спеціальності "Маркетинг" можуть працювати на таких посадах:

 1. Маркетологи та маркетингові аналітики
 2. Менеджери з продажів та розвитку бізнесу
 3. Менеджери з реклами та PR
 4. Фахівці з маркетингових досліджень
 5. Бренд-менеджери та менеджери з управління брендом
 6. Спеціалісти з цифрового маркетингу та соціальних медіа
 7. Менеджери з міжнародного маркетингу та експорту
 8. Менеджери з управління відносинами з клієнтами (CRM)

ХАІ надає студентам можливість здобути практичний досвід роботи в маркетингу через стажування та практику в провідних українських та міжнародних компаніях. Такий досвід допомагає студентам набути необхідних навичок, які є корисними для їхньої майбутньої кар'єри.

Студенти також мають можливість взяти участь в науково-дослідних проектах, семінарах, конференціях та інших заходах, які сприяють розвитку їх професійних знань та навичок у сфері маркетингу.