Спеціальність 071 - Облік і оподаткування • ХАІ

Спеціальності 071 Облік і оподаткування

Освітня програма
Облік і оподаткування - кафедра 602
ОП молодшого бакалавра
ОП магістра

Спеціальність "Облік і оподаткування" пропонує студентам здобуття ґрунтовних знань з обліку, фінансів, аудиту та оподаткування, а також розвиток навичок для ведення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу фінансової діяльності підприємств. Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах економіки та забезпечувати ефективне управління фінансами та ресурсами.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Бухгалтерський облік та аналіз
 2. Фінанси підприємств
 3. Оподаткування та податкове планування
 4. Аудит та контроль
 5. Управління вартістю та фінансовий менеджмент
 6. Банківська справа та бухгалтерський облік в банках
 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 8. Економічний аналіз та оцінка діяльності підприємства
 9. Правове регулювання обліку та оподаткування

У процесі навчання студенти опановують навички з організації та ведення бухгалтерського обліку, аналізу фінансових результатів, планування оподаткування, проведення аудиту та контролю фінансової діяльності. Вони також вчаться використовувати сучасні інструменти та програмне забезпечення для ефективного обліку та фінансового управління.

Випускники спеціальності "Облік і оподаткування" можуть працювати у таких сферах, як:

 1. Підприємства різних галузей економіки (бухгалтери, фінансові аналітики, менеджери з оподаткування)
 2. Банківська та фінансова сфера (фінансові контролери, спеціалісти з обліку та аудиту)
 3. Державні установи та органи місцевого самоврядування (експерти з бюджетного обліку та оподаткування)
 4. Консалтингові та аудиторські компанії (аудитори, податкові консультанти, експерти з обліку)
 5. Навчальні заклади та науково-дослідні інститути (викладачі, наукові співробітники, експерти з обліку та оподаткування)

Спеціальність "Облік і оподаткування" в ХАІ надає студентам можливість розвивати свої професійні навички та кар'єру в обліковому та податковому напрямку. Зацікавлені студенти можуть продовжити свою освіту на магістратурі та аспірантурі, здобуваючи глибше наукове знання в обраній галузі. Випускники також можуть взяти участь в наукових проектах та дослідженнях, які сприяють розвитку обліку, оподаткування та суміжних дисциплін.

Завдяки набутим знанням та навичкам, випускники спеціальності "Облік і оподаткування" зможуть працювати в галузі, яка вимагає спеціалістів з глибоким розумінням облікових процесів та оподаткування, здатних ефективно управляти фінансами та ресурсами підприємств. Ці знання та навички допоможуть їм забезпечити успішну кар'єру та розвиток в обраній сфері.