Спеціальності  /  071 Облік і оподаткування
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
Облік і аудит - кафедра 604
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Облік і оподаткування - кафедра 604
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна ОП молодшого бакалавра 2
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4