Спеціальність 053 - Психологія • ХАІ

Спеціальності 053 Психологія

Освітня програма
Психологічне консультування та психотерапія - кафедра 704
ОП магістра
Психологія - кафедра 704
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Спеціальність "Психологія" пропонує студентам здобуття ґрунтовних знань з теорії та практики психології, розвиток навичок для аналізу й розуміння психологічних процесів, що відбуваються в людському розвитку, поведінці та взаємодії. Спеціальність спрямована на підготовку висококваліфікованих психологів, здатних працювати в різних сферах суспільства та надавати психологічну допомогу особам, які потребують підтримки.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Загальна психологія
 2. Розвиткова та педагогічна психологія
 3. Соціальна психологія
 4. Організаційна психологія
 5. Психологія особистості
 6. Психологія спілкування
 7. Психодіагностика та психокорекція
 8. Консультативна та клінічна психологія
 9. Нейропсихологія та психофізіологія

У процесі навчання студенти опановують навички з аналізу психологічних явищ, діагностики та корекції психологічних проблем, проведення психологічних досліджень та консультування клієнтів. Вони також вчаться використовувати сучасні методи та інструменти психологічної практики.

Випускники спеціальності "Психологія" можуть працювати у таких сферах, як:

 1. Освіта (шкільні психологи, викладачі психології в навчальних закладах)
 2. Медицина та реабілітація (клінічні психологи, психотерапевти, консультанти зі здоров'я)
 3. Соціальна сфера (сімейні психологи, психологи в соціальних службах)
 4. Бізнес та організаційна сфера (корпоративні психологи, тренери з розвитку персоналу, HR-менеджери)
 5. Науково-дослідні інститути та університети (наукові співробітники, викладачі, експерти з психології)
 6. Спорт та арт-терапія (спортивні психологи, арт-терапевти, психологи-реабілітологи)

Спеціальність "Психологія" в ХАІ надає студентам можливість розвивати свої професійні навички та кар'єру в психологічному напрямку. Зацікавлені студенти можуть продовжити свою освіту на магістратурі та аспірантурі, здобуваючи глибше наукове знання в обраній галузі. Випускники також можуть взяти участь в наукових проектах та дослідженнях, які сприяють розвитку психології та суміжних дисциплін.

Завдяки набутим знанням та навичкам, випускники спеціальності "Психологія" зможуть працювати в галузі, яка вимагає спеціалістів з глибоким розумінням психологічних особливостей людей та здатністю надавати професійну допомогу. Ці знання та навички допоможуть їм відкрити нові горизонти в своїй кар'єрі та розвитку.