Спеціальності  /  051 Економіка
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
Економіка підприємства - кафедра 605
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 4
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 3
Денна ОП молодшого бакалавра 2
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4
Світова економіка - кафедра 605
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1,4