Спеціальність 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа • ХАІ

Спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма
Документознавство та інформаційна діяльність - кафедра 706
ОП магістра
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - кафедра 706
ОП бакалавра (випускники шкіл)
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)

Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" - це сучасна та інноваційна дисципліна, яка поєднує знання з області інформаційних технологій, бібліотечної науки та архівної справи. Студенти, які оберуть цю спеціальність, отримають глибокі знання та навички, необхідні для роботи в сучасному інформаційному середовищі.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теорія інформації та комунікацій
 2. Бібліотечна класифікація та каталогізація
 3. Організація та управління бібліотечно-інформаційними системами
 4. Зберігання, реставрація та доступ до архівних документів
 5. Цифрові архіви та цифрова збереженість
 6. Право інтелектуальної власності та авторські права
 7. Інформаційний менеджмент та маркетинг

У процесі навчання студенти опановують такі навички, як збір, обробка, аналіз та поширення інформації; розробка та впровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних систем; ефективне використання сучасних інформаційних ресурсів; створення та управління архівними колекціями та фондами.

Випускники спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" можуть працювати у бібліотеках, науково-дослідних центрах, архівах, музеях, навчальних установах, редакціях видавництв, державних та приватних організаціях, що займаються інформаційним забезпеченням та документознавством. Вони можуть займати такі посади, як:

 1. Бібліотекар
 2. Інформаційний менеджер
 3. Архіваріус
 4. Керівник бібліотечно-інформаційного відділу
 5. Консультант з інформаційного забезпечення
 6. Спеціаліст з цифрових ресурсів та сервісів
 7. Менеджер зі зберігання та доступу до архівних колекцій

Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" в ХАІ відкриває широкі можливості для кар'єрного росту та професійного розвитку. Студенти можуть продовжити свою освіту на магістратурі та аспірантурі, здобуваючи глибше наукове знання в обраній галузі. Випускники також можуть взяти участь в наукових проектах та дослідженнях, що вивчають сучасні тенденції інформаційних технологій та їх вплив на бібліотечну та архівну справу.

Завдяки набутим навичкам та знанням, випускники спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" зможуть працювати в галузі, яка розвивається швидкими темпами та вимагає спеціалістів, здатних пристосуватися до нових викликів та технологій.