274 Автомобільний транспорт  /  Автомобілі та автомобільне господарство
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 107
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Тараненко Михайло Євгенович
Інформація про освітню програму

На першому етапі навчання (Бакалавр) студенти вивчають загальнотехнічні дисципліни:

У процесі навчання в магістратурі вивчаються спеціальні дисципліни:

Підготовка фахівців широкого профілю, готових для самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної діяльності в сфері експлуатації, обслуговування і ремонту автомобільного транспорту відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки.

1 семестр

2 семестр

3 семестр