274 Автомобільний транспорт  /  Автомобілі та автомобільне господарство
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 107
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Тараненко Михайло Євгенович
Інформація про освітню програму

На першому етапі навчання (Бакалавр) студенти вивчають загальнотехнічні дисципліни:

У процесі навчання в магістратурі вивчаються спеціальні дисципліни:

Підготовка фахівців широкого профілю, готових для самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної діяльності в сфері експлуатації, обслуговування і ремонту автомобільного транспорту відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки.

1 семестр

2 семестр

3 семестр