272 Авіаційний транспорт  /  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 103
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Орловський Михайло Миколайович
Інформація про освітню програму

Спеціальність призначена для підготовки інженерів-механіків по експлуатації, ремонту і випробувань авіаційної техніки кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "магістр" за професійною або наукової підготовки.

Випускник - бакалавр може працювати на підприємствах авіаційного профілю, займаючи посаду авіаційного техніка або молодшого інженера-механіка з експлуатації повітряних суден.

Випускник - магістр отримує кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" і має право працювати на інженерних посадах на підприємствах, пов'язаних з експлуатацією повітряних суден з проведення наземних і льотних випробувань, експлуатації, сертифікації, технології ремонтних робіт авіаційної техніки або присвоюється кваліфікація інженера-дослідника за фахом "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів". І він може займати посаду інженера-дослідника в галузі авіабудування, працювати в проектних і наукових організаціях авіаційної промисловості України, вузах, а також різних державних і приватних підприємствах, пов'язаних з обслуговуванням повітряних суден, аеропортах і авіаційно-технічних базах АТБ.

1 семестр

2 семестр

3 семестр