272 Авіаційний транспорт  /  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 103
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Орловський Михайло Миколайович
Інформація про освітню програму

Спеціальність призначена для підготовки інженерів-механіків по експлуатації, ремонту і випробувань авіаційної техніки кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "магістр" за професійною або наукової підготовки.

Випускник - бакалавр може працювати на підприємствах авіаційного профілю, займаючи посаду авіаційного техніка або молодшого інженера-механіка з експлуатації повітряних суден.

Випускник - магістр отримує кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" і має право працювати на інженерних посадах на підприємствах, пов'язаних з експлуатацією повітряних суден з проведення наземних і льотних випробувань, експлуатації, сертифікації, технології ремонтних робіт авіаційної техніки або присвоюється кваліфікація інженера-дослідника за фахом "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів". І він може займати посаду інженера-дослідника в галузі авіабудування, працювати в проектних і наукових організаціях авіаційної промисловості України, вузах, а також різних державних і приватних підприємствах, пов'язаних з обслуговуванням повітряних суден, аеропортах і авіаційно-технічних базах АТБ.

1 семестр

2 семестр

3 семестр