272 Авіаційний транспорт  /  Інтелектуальні транспортні системи
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Субота Анатолій Максимович
Інформація про освітню програму

Сфера застосування Ваших знань та вмінь:

Об'єктами застосування знань є:

Де ми вчимо: Спеціалізована лабораторія навігації транспортних засобів, обладнана комп'ютерною технікою, GPS-приймачами, апаратурою технічного зору, програмним забезпеченням засобів супутникової навігації.

Бакалавр готується для професійної діяльності в галузі проектування, впровадження та експлуатації інтелектуальних транспортних систем, як об'єкти яких можуть виступати пілотовані і безпілотні літальні апарати, автомобілі, транспортні засоби, роботи.

У магістратурі удосконалюються навички розробки алгоритмів обробки навігаційної інформації, проектування інтелектуальних транспортних систем, моделювання навігаційних систем за допомогою сучасних програмних пакетів, досліджуються спроектовані системи на основі прикладних програм моделювання і використання реального навігаційного обладнання.

Випускник отримує кваліфікацію інженера-дослідника з транспортних систем.

1 семестр

2 семестр

3 семестр