272 Авіаційний транспорт  /  Інтелектуальні транспортні системи
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Субота Анатолій Максимович
Інформація про освітню програму

Сфера застосування Ваших знань та вмінь:

Об'єктами застосування знань є:

Де ми вчимо: Спеціалізована лабораторія навігації транспортних засобів, обладнана комп'ютерною технікою, GPS-приймачами, апаратурою технічного зору, програмним забезпеченням засобів супутникової навігації.

Бакалавр готується для професійної діяльності в галузі проектування, впровадження та експлуатації інтелектуальних транспортних систем, як об'єкти яких можуть виступати пілотовані і безпілотні літальні апарати, автомобілі, транспортні засоби, роботи.

У магістратурі удосконалюються навички розробки алгоритмів обробки навігаційної інформації, проектування інтелектуальних транспортних систем, моделювання навігаційних систем за допомогою сучасних програмних пакетів, досліджуються спроектовані системи на основі прикладних програм моделювання і використання реального навігаційного обладнання.

Випускник отримує кваліфікацію інженера-дослідника з транспортних систем.

1 семестр

2 семестр

3 семестр