193 Геодезія та землеустрій  /  Геоінформаційні системи і технології
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 407
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Горелик Станіслав Ігорович
Інформація про освітню програму

1 семестр

2 семестр

3 семестр