173 Авіоніка  /  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17850 17850 17850 53550
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
11400 11400 11400 34200
Гарант освітньої програми: Кулік Анатолій Степанович
Інформація про освітню програму

Чого ми вчимо і на якому обладнанні?

У лабораторії Авіоніки (базової за цією спеціальністю) студенти можуть самі виготовити і випробувати модель безпілотного літального апарату, а також провести дослідження на унікальному обладнанні.

Бакалавр може займати посаду: розробник програмного забезпечення систем управління, розробник апаратури комп'ютерних управляючих комплексів, інженер-схемотехник з управління та обслуговування комп'ютеризованих систем управління.

У магістратурі удосконалюються навички проектування і реалізації систем управління пілотованими і безпілотними рухомими об'єктами, програмування мікроконтролерних пристроїв з метою автоматизації процесів управління, а також за допомогою прикладних програм і моделювання досліджуються спроектовані системи.

Випускник отримує кваліфікацію інженера-дослідника по навігації і системам управління.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр